Metak za sve

Metak za sve

Dušan Spasojević:  Metak za sve

Drama u 24 krnja prizora

Redatelj: Nemanja Ranković

Scenograf: Ljerka Hribar
Kostimograf: Ana Marija Prelog
Prijevod: Franjo Car
Glazba: Duško Rapotec Ute

Lica:
Svetac … Dražen Mikulić
Otac… Nenad Šegvić
Majka… Edita Karađole
Greška… Andreja Blagojević
Oko… Jelena Lopatić
Ivan… Damir Orlić
Štakor… Aleks Đaković
Klinac… Goran Guksić
Žena… Marija Geml

Premijera, 10. ožujka 2010.,  Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Dušan Spasojević,
(r. 1980. g. ) uspješni dramski pisac iz Srbije. Diplomirao je na akademiji Braće Karić u Beogradu upravo dramom Metak za sve. Predstava Odumiranje koju je napisao na drugoj godini studija nagrađena je 2007. na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci, a u međuvremenu su izvođeni i fragmenti njegove drame Zločin nad divljim zvjerima. Metak za sve je dramski tekst fragmentarne strukture, koji se promišljeno bavi aktualnom stvarnošću, pri čemu je u centru analize narkomanski milje. To je metafora jednog uspavanog, bolesnog društva, koje je određeno nasiljem koje prožima sve njegove segmente. Oblikujući žive i autentične likove ova sveobuhvatna studija aktualne stvarnosti na kompleksan način sugerira da život ipak nije sazdan sasvim na bezosjećajnosti.

Dramski glumac i redatelj Nemanja Ranković, (r. 1979. g.) diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Vide Ognjenović. Sudjelovao u više različitih projekata u nekoliko velikih kazališnih institucija. Završetkom postdiplomskih studija stječe zvanje magistra na interdisciplinarnim studijima Univerziteta umetnosti u Beogradu. Nakon toga, kao najmlađi umjetnički direktor u Srbiji, postaje umjetnički direktor Narodnog pozorišta Užice. U tom kazalištu započinje s procesom inovacija što uključuje novi izraz, nove discipline i nove pristupe u radu. Nakon višegodišnje kulturne izolacije uspostavlja međunarodnu suradnju. Godine 2007. upravo s užičkim kazalištem sudjeluje na venecijanskom Biennalu, a iste je godine na Festivalu profesionalnih kazališta Srbije za predstavu Umetnost i dokolica nagrađen za najbolju režiju.

Umjesto riječi redatelja
“Svatko je od nas rođenjem donio određenu količinu čistoće, kojoj je bilo suđeno da se izopači u dodiru s ljudima, kroz ogrešenje o samoći. Jer svatko od nas čini sve što može samo da ne bi ostao prepušten samome sebi. Bližnji nije neizbježnost, već zamka pada. Nesposobni da sačuvamo čiste ruke i neiskvarena srca, mi sebe oskvrnjujemo tuđim znojem, valjamo se u blatu, željni gadosti i lakomi na kugu, jednoglasno rokčući u brlogu. I kad počnemo sanjariti o morima pretvorenima u svetu vodicu, već je prekasno da zaplivamo, prevelika iskvarenost sprečava nas da u njih zaronimo: i suviše je svijet opustošio našu samoću; tuđi tragovi po nama postali su neizbrisivi.”
Emil Cioran
Umjetnički ravnatelj: Nenad Šegvić

Komad Metak za sve tvrda je urbana priča u kojoj su dileri heroina glavni antijunaci i taj metak – naravno – na kraju pripadne svima. S druge strane, ovakva priča na temu «panike u parku droga» mogla bi se danas ispričati na bilo kojem kraju svijeta, ali Metak za sve ima svoj unutarnji tragizam vezan za ovo podneblje i u tome je njegova prvenstvena vrijednost…
Redatelj Nemanja Ranković dobro je uočio taj kancerogeni društveni kontekst i zagasiti sjaj junaka garava lica, dopuštajući im tek da naznače svoje sudbine. U sumornoj scenografiji (Ljerka Hribar) gradskog betonskog skloništa za besprizorne, predstava protiče u nizu fragmentarnih krhotina, dijaloškog obračuna i napetih monologa u vlastito ime… Već spomenuti glumački ansambl HKD-a, naviknut na zgusnute priče i igru na metar udaljenu od gledalaca, strpljivo je slijedio upute po formuli «bez glume molim» i zadatke o ekspresivnosti bez emocija.
Bojan Munjin, Novosti

Moralni rasap društva u 24 slike U minimalističkoj koncepciji Ranković u prvi plan stavlja glumce, vodeći ih “nevidljivom” režijom.
Možda će netko nakon ove predstave zaključiti da nam je dosta crnila i protagonista crne kronike, no činjenica je da takvi problemi postoje i da kazalište koje teži biti aktualno pred njim ne može zatvarati oči.
Kim Cuculić, Novi list

Ovim komadom kazališna skupina sa Sušaka, zahvaljujući sjajnim interpretima, donosi zadovoljavajuću predstavu , no jednako su uspješni i ostali suradnici: za glazbu, svjetlo, scenografiju. Riječ je o djelu koje svakako treba preporučiti učenicima viših razreda srednjih škola.
Gianfranco Miksa, La voce del popolo

Letak predstave Metak za sve