Predstave 2005.

Selektor: Hrvoje Ivanković

2.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku, mala scena
Gradsko dramsko kazalište Gavella, Zagreb -Hrvatska
Lađa Kaštelan: PRIJE SNA
Režija: Nenni Delmestre

3.5.2005.
Dvorana Filodrammatica
Kazalište Krétakôr, Budimpešta – Mađarska
Anton Pavlovič Čehov: GALEB
Režija: Árpad Schilling

4.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku, mala scena
Atelje 212, Beograd – Srbija i Crna Gora
Dimitrije Vojnov: VELIKA BIJELA ZAVJERA
Režija: Miloš Lolić

5.5.2005.
Napuštena Tvornica papira – Marganovo
Hrvatsko narodno kazalište, Split – Hrvatska
Tonči Petrasov Marović: ANTIGONA, KRALJICA U TEBI
Režija: Matko Raguž

6.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku, mala scena
Letonsko narodno kazalište, Riga – Letonija
Rainis: PUŠI VJETRIĆU!
Režija: Galina Poliščuk

7.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku, atrij

HKD teatar, Rijeka – Hrvatska
Eugene Ionesco: ĆELAVA PJEVAĆICA
Režija: Lary Zappia

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, mala scena
Dramski teatar, Skoplje – Makedonija
Dejan Dukovski: DRUGA STRANA
Režija: Slobodan Unkovski

8.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica -Srbija i Crna Gora
Edward Bond: NIGDJE NIKOG NEMAM
Režija: Egon Savin

Napušteno kino Kvarner
Mini teatar, Ljubljana – Slovenija
Bernard Marie Koltès: DAN UMORSTAVA U POVIJESTI O HAMLETU
Režija: Ivica Buljan

9.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku
De Oderneming – Hoboken, Belgija
Agota Kristof: BILJEŽNICA

Hrvatski kulturni dom na Sušaku

De Oderneming – Hoboken, Belgija
Agota Kristof: DOKAZ

10.5.2005.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Državno kazalište, Oradea – Rumunjska
Po Sofoklu i Euripidu: ELEKTRA
Režija: Mihai Maniutiu