Kontakt

HKD Teatar – Međunarodni festival malih scena

Strossmayerova 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

Umjetnička voditeljica
Edita Karađole Šegvić

Ured
Tel. +385 51 377 327
Tel. +385 51 377 328
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr

Koordinatorica Festivala:
Višnja Višnjić Karković
Tel. +385 98 942 03 09
e-mail: visnjavisnjic55@gmail.com

Tehnički direktor: 
Aleksandar Jovanović
Tel. +385 91 562 61 67
e-mail: aleksandar@hkd-rijeka.hr
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr