Contact

International small scenes theatre festival Rijeka

Strossmayerova 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

Višnja Višnjić Karković
Tel. +385 98 942 03 09
e-mail: visnjavisnjic55@gmail.com

Aleksandar Jovanović
Tel. +385 91 562 61 67
e-mail:aleksandar@hkd-rijeka.hr
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr

Office
Tel. +385 51 377 327
Fax. +385 51 377 328
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr