Međunarodni festival malih scena - Rijeka


Stručni žiri

Organizatori

HKD Teatar - Međunarodni festival malih scena Rijeka
Grad Rijeka, Odjel za kulturu

Ulaznice

Rezervacije ulaznica od 17. III. na tel.: 377 328 radnim danom od 10 do 12 sati.
Prodaja ulaznica od 17. IV. 2014. radnim danom od 18 do 20 sati na blagajni Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku , Strossmayerova 1, tel 373 516.
Susreti s autorima i razgovori o predstavama organizirat će se nakon predstave na mjestu njenoga održavanja.

Adresa

HKD Teatar - Međunarodni festival malih scena Strossmayerova 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

Osobe za kontakt

Višnja Višnjić Karković
Tel. +385 51 209 540

Dalibor Fugošić
Tel. +385 99 7022 334
e-mail: dalibor.fugosic@rijeka.hr

Nenad Šegvić
Tel. +385 51 377 327
Fax. +385 51 377 328
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr