Žiri i nagrade

Festivalski žiri u sastavu:

  • Marija Seklez, dramska glumica iz Zagreba
  • Anita Mančić, dramska glumica iz Beograda
  • Katarina Kocevska, dramska glumica iz Skopja.

 

Nagrada Veljko Maričić za najbolju predstavu u cjelini
Nagrada Anđelko Štimac za najbolju režiju
Nagrada Veljko Maričić za glavnu mušku ulogu.
Nagrada Veljko Maričić za najbolju žensku ulogu.
Nagrada Veljko Maričić  za najboljeg mladog glumca/ glumicu.
Nagrada Veljko Maričić za najbolju epizodnu ulogu.
Nagrada za najbolji dramski tekst od ove godine nosi naziv Darka Gašparovića.
Nagrada Dorian Sokolić za najbolju scenografiju.
Nagrada Ružica Nenadović Sokolić za najbolju kostimografiju.
Nagrada Veljko Maričić za najbolji design svjetla.
Nagrada Veljko Maričić za najbolju scensku glazbu.

O Nagradi publike Dalibor Foretić odlučuje publika izjašnjavanjem na ulaznicama kao glasačkim listićima.

Žiri Novog lista u sastavu:

  • Svjetlana Hribar
  • Kim Cuculić
  • Doris Žiković

odlučuje o Nagradi Mediteran.