Kontakt

HKD Teatar – Međunarodni festival malih scena

Strossmayerova 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

Višnja Višnjić Karković
Tel. +385 51 209 540
e-mail: visnja.visnjic-karkovic@rijeka.hr

Aleksandar Jovanović
Tel. +385 91 562 61 67
e-mail: aleksandar@hkd-rijeka.hr
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr

Nenad Šegvić
Tel. +385 51 377 327
Fax. +385 51 377 328
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr