Impressum

MEĐUNARODNI FESTIVAL MALIH SCENA
INTERNATIONAL SMALL SCENE THEATRE FESTIVAL
Rijeka, Hrvatska/ Croatia, Strossmayerova 1

www.theatrefestival-rijeka.org
UMJETNIČKI DIREKTOR:/ ART DIRECTOR: Nenad Šegvić
IZBORNIK/ SELECTOR: Bojan Munjin
KOORDINATORICA FESTIVALA I UREDNICA PROGRAMSKE KNJIŽICE/
FESTIVAL COORDINAR & FESTIVAL BOOKLET EDITOR: Višnja Višnjić Karković
TEHNIČKI DIREKTOR/TECHNICAL DIRECTOR: Aleksandar Jovanović

Organizatori:
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA HKD TEATAR MEĐUNARODNI FESTIVAL MALIH SCENA/
HKD THEATRE INTERNATIONAL SMALL SCENE THEATRE FESTIVAL
GRAD RIJEKA, ODJEL ZA KULTURU
CITY OF RIJEKA, DEPARTMENT OF CULTURE

DIZAJN/ BOOKLET AND PRINTED MEDIA DESIGN
Natalija Nikpalj Polondak

INFO Kontakt:
+385 51 377 328
Prodaja ulaznica od 18. IV. na blagajni HKD na Sušaku, Strossmayerova 1, 373 516

Susreti s autorima I razgovori o predstavama održavat će se nakon predstava na mjestu održavanja predstave.

Generalni sponzor
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Službena festivalska rezidencija
Grand hotel Bonavia Rijeka

Medijski pokrovitelj:
NOVI LIST

Medijska suradnja
HRT Radio Rijeka

ČLANOVI STRUČNOG FESTIVALSKOG ŽIRIJA
Marija Sekelez, dramska glumica iz Zagreba (RH)
Anita Mančić, dramska glumica iz Beograda (RS)
Katarina Kocevska, dramska glumica iz Skopja (RM)